Logga in

Styrelsen

Styrelse


Styrelsen väljs i enlighet med stadgar på föreningsstämman.


Styrelse:
Ordförande: Lars-Erik Granqvist, (invald till stämma 2021)

Kassör: Karin Åkvist, (invald till stämma 2022)

Ledamot: Kent Eriksson, (invald till stämma 2021)

Sekreterare:Hans Björkle'n(invald till stämma 2021)

Styrelsesuppleanter:
Suppleant: Elisabeth Persson, (invald till stämma 2021)

Suppleant: Tina Björk, (invald till stämma 2021)

Revisorer:

Revisor: Roland Reuterwall, (invald till stämma 2021)

Revisor: Mats Widén, (invald till stämma 2021)

Suppleant: Jan-Eric Carlson (invald till stämma 2021)

Valberedningen:
För val av styrelse, revisorer, suppleanter vid stämma maj 2020 består valberedningen av: Lars Thunström och Mia Grankvist

Kontakta styrelsen:

För ärenden som gäller föreningen kan medlemmar kontakta valfri styrelseledamot. Styrelsen ansvarar för att ärendet tas emot och hanteras. Kontaktuppgifter till styrelseledamöter finns i medlemsregistret alternativt går det bra att e-posta till "info@mosstorp.se".

Styrelsemöten:
Styrelsemöten utlyses i enlighet med stadgarna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.